Komplexní diagnostika

Komplexní diagnostiku strojů provádíme podle požadavku zákazníka, při němž aplikujeme rozsáhlejší a podrobnější měření. Vše je prováděno podle protokolu přesnosti definovaným od výrobce a podle norem platných pro příslušný typ a velikost stroje. Naměřené hodnoty jsou zpracovány a vyjádřeny v podobě technické zprávy, jež obsahuje naměřené repliky rolex a povolené hodnoty jednotlivých úchylek s grafickým vyobrazením měřené pozice. Závěrem je písemné shrnutí stavu stroje a návrh možného nápravného řešení.