Preventivní měření

Preventivní měření využívají zákazníci pro dlouhodobé sledování přesnosti strojů, k eliminaci finančních nákladů na provoz a opravu strojního parku, vlivem včasného a plánovaného zásahu. Pravidelná měření se provádí minimálně 2x do roka případně častěji. Vše vyplývá z vytíženosti stroje, jeho stavu a přesnosti práce na něm prováděné. Pro měření využíváme diagnostickou techniku hodinek repliky typu Ballbar od firmy Renishaw vyhodnocující geometrickou a dynamickou přesnost stroje. V průběhu procesu sběru dat získáváme vývoj sledovaných parametrů a jejich trendy.